تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


30 اسفند


اظـهـر تـبـريزى

اظـهـر تبريزى خوش‌نويس نام‌دار قرن‌ 9 ق است. شاگرد ميـرزا جــعـفـر تـبـريـزى معروف به بـايـسـنقرى بود و از او تعليم می‌گرفت. اظهر تا زمان مرگ بايسنقر در كتاب‌خانة او كار كرد و پس از مـرگ بـايـسنقر به كتابخانة پـســرش، علاءالـدولـه، رفـت و از حمايت او برخوردار شد. از آثار اوسـت: خـوش‌نـویـسی خسرو و شيـرين نظامى و كليات عماد فقيه. ادامه...

ابن هُمام سـيـواسـى

ابـوعبـدالله كمـال‌الـدين محـمـد بـن عبدالواحد سيواسى فـقـيـه و صـوفـى و عـالـم جامـع‌الاطراف حـنـفـى در قرن 8 ق است. در دانش‌هاى گوناگون چون منطق، علوم، تفسير، تصوف، هندسه، شعر و ادب، و احـتمالاً مـوسـيقى و طب و به‌خصوص فقه و كلام استاد بود. از اوست: الاصول المنيفة للامام ابى حنيفه؛ اقتداء الحنفيه بالشافعيه؛ عقيدة؛ فواتـح الافكار؛ الاجوبة المرضية. ادامه...

ابونصر عراقى

ابونصر منصوربن عراق رياضى‌دان و منجم نام‌دار و نقاش چيره‌دست ايرانى در قرن 4 و 5 ق اسـت. ابـونصـر در دربار علی بن مأمون و ابوالعباس مأمون خوارزمشاه منزلت فراوان داشت. از اوسـت: اصلاح كتاب منلاؤس فى الكـريات؛ رسـالـه فى براهين اعـمـال جـدول الـتـقويم؛ رساله فـى الـبرهان على عمل محمد بن صـبـاح؛ رسـالة كـريـة الـسـمـاء. ادامه...