تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


27 اسفند


ضياءالدين بَرَنى

ضـياءالـدين بن مؤيدالملك، تاريـخ‌نگار و نويسندة هندى مسلمان قـرن‌ 7 ق است. در سنيـن پخـتگى و كـمال، به دربـار سلطان محمد تُغلُق راه يافت و در حدود هفـده سال از ملازمان درگاه او بــود. از آثــار اوسـت: نـعـت محمدى؛ اخـبـار برمـكـيان؛ تاريخ فيروزشاهی؛ فـتــاواى جهان‌دارى؛ فـتــوحــات فـيـروزشـــاهـــي. مـنسـوب بــه اوست: صلاة كبير. ادامه...

رضا كاشانى

آقا رضا كاشانى ملقب به آقا رضا مصور خامه و آقا رضا جهانگير پادشاة نگارگر ايرانى قرن‌ 10 ق است. آقـا رضـا فـن تصوير و چهره‌گـشايى را نـزد پـدرش، كه در زمان خـود هـنرمـنـدى بى‌نـظير بود، آمـوخـت. در صـورت‌آرایـی و چـهره‌گشايى پيـشرفـت بسيار كرد و در طراحى و سياه‌قلم از پدر سبقت گـرفت. از اوســت: تـابلوی مجلس شـاهـانـه و جـمـع نـوازنـدگــان. ادامه...

ابـوالـعـباس قَــصّاب

آمـلــى ابوالعباس احـمـد بن مـحـمـد بن عبـدالكريم قـصـاب آمـلى بـزرگ مشايخ اهـل حقيقت در قـرن 4 ق و در روزگـار عـضدالدولۀ ديلمى مى‌‌زيست. ابـوالـعـباس به داشـتن كـرامت و اجراى كارهاى خارق‌العاده مـشـهور بـود. در زهد و اخلاق و تقـوى و تهذیب نفس يگانة دوران بـود. در آمـل خـانقاهی داشت كه مرجع عام و خاص و عـرفـا بـود. ادامه...