تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


24 اسفند


عـطـامـلـك جـوينى

علاءالدين عـطاملـك‌ بـن بهـاءالـدين مـحمد جـويـنـى تـاریـخ‌نـگار برجسته و دولتمرد نام‌دار ايرانى در قرن¬ 7 ق است. عـطاملك در سفرهاى امير ارغـون بـه قَــراقــروم، پـايـتخت مغولستان، هـمـــراه وى بــود. در نگارش نثر مـرسل هـنر خود را در ساده‌نويسى نشان داده و نثر خود را با سجع‌هاى مناسـب آراستـه است. از اوست: تاريخ جهانگشای جوینی. ادامه...

حـكـيم صـدرا

حـكيـم صــدرالـديـن مسيـح الـزمان شيـرازى مـلقـب به حكيم صدرا و متـخـلص به مسيح الـة پزشك ايرانى در قرن 11 ق در ايران و هنـد اسـت. پـس از كسب مقدمات، روانـة اصفـهان شد و به فراگيرى علوم عـقـلى و نـقلـى در محضر شـيـخ بهايى پرداخت. اودر الهيات مقامى بسيار والا داشت. از اوست: رسالة قول الحق؛ حفظ الصحه. ادامه...

محمود چَغمِينى

محمود بن محمد معـروف بـه چَـغـميـنى خوارزمى پـزشـكـى‌نـويـس، سـتـاره‌شناس، رياضى‌دان ايرانى قرن 6 و اوايل قــرن 7 ق اسـت. برخی از آثار او مـورد تـوجه دانـشمندان بعد از او قرار گرفت و شرح‌ها و حاشيه‌هاى بسيارى بر آن نـوشته ‌شـد. از آثار اوسـت: رساله فى قوى الكواكب و ضـعـفـها؛ الـملـخص فـى الـهيئة؛ تـلـخيـص كـتاب اوقـليـدس. ادامه...