تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


20 اسفند


ابن بى بى

حسين بن محمد جعفرى رُغَدى معروف به ابن بـى بـى مُنجّمه منشي و تـاريـخ نگار ايــرانى سـاکن آسيـاى صـغير در قــرن 7 ق اسـت. شــهـرت او به ابـن بی‌بی به سـبـب اشتهار مـادرش، بى بى منجمه، از بانـوان فرهيـختۀ منـجـم زمان، بـود. سبك نـگارش او بـسيـار پيـچيـده و متكـلفـانه اسـت، چنـدان كـه مـطالـب تـاريخى در ميان عبارت هاى پرتصنع او گم شده است. از اوست: الاوامر العلائيه. ادامه...

عبدالملك شـيـرازى

ابـوالحسين عبـدالمـلك بـن مـحـمد شيرازى، رياضى¬دان و منجم ايرانى قرن 6 ق است. با كــتاب¬هاى ريــاضي‌دانان يـونانى آشـنايى كـامـل داشــت. اقتباسات و ترجمه¬هاي او در عِلم مخروطات، به‌علت مـفـقـودشـدن اصـل يـونانى آن‌هـا، در تاريخ علم رياضى بسيـار ارزشمـند اسـت. از آثار اوست: تصفح المخروطات؛ تلخيص المجسطى. ادامه...

ابوتُـراب غـفارى

ميرزا ابوتراب خــان غفـارى كـاشــانى (1280-1307 ق) نقـاش و چهره‌پرداز ايرانى اسـت. در 1301 ق به سِمت فراش خـلـوت هـمايونى منصوب شد و نشان درجۀ چهارم شير و خورشيد را دريافت كرد و نقاش‌باشى وزارت انـطـبـاعـات شد. از آثـار اوسـت: تــصـوير سـياه‌قـلـم‌ پـرداز ابونصر فتح‌الله خان شيبانى؛ تـابلوی نقاشی صورت اعتمادالسلطنه. ادامه...