تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


19 اسفند


ابن عَطا

ابوالعباس احمدبن محمد بغدادى معروف به ابن عطا عارف، شـاعر، مـفسر، و محدث حنبلى در قــرن 4 ق اسـت. ابـن عــطا اهل رياضت و تحقيق بود. مُفتى اصول و فــروع ديـن بــود و در تفـسير، حديث، قرائت و علم بيان به درجه كـمال رسيده بود. از ابن عطا كتب بسيارى در فهم قرآن به زبان صوفيان مانده است. از اوسـت: كتاب فى فهم القرآن؛ عودة الصفات. ادامه...

صدرالدين قونيَوى

ابوالمعالى محمد بن اسحاق شافعى قونيوى ملقب به صدرالدين (606-673 ق) صـوفی و دانـشـمـند مـعـروف انـدلـسی اسـت. بـــه اساسی‌ترين پرسش¬ها دربارة وحدتِ وجود پاسخ علـمى داده است. از آثار اوسـت: مـفـتـاح الـغـيب؛ الفُكوك؛ الـنصـوص؛ الـنفـحـات الالـهـيـــه؛ اعـجازالبيان؛ شرح مـصبـاح الانـس؛ شرح مفتاح الغيب؛ مرآة‌العارفين. ادامه...

محمدهادى اول

محمدهادى مـلقب به شيخ رمزى نقاش، و مذهِّب و تشعيركار قرن 12 ق است. بیشتر آثار محمدهادى در گـــل و بـــرگ و تــذهــيــب و تــشـعـيـر و انـواع فـنون طلااندازى و حــل‌كــارى بود. تصاوير فرنگى سازى استادانه‌اى، بـه شـيـوۀ نقاشان كلاسيك ايتاليايى، ترسيم كرده كه آثارى استثنايى به شمار مى‌ روند. از آثار اوست: تشعير و تـذهـيب عـالى كـناره‌ هـاى يكـى از قـطـعـات مـيـرعـمـاد. ادامه...