تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


13 اسفند


ابن هَمّام اسكافى

ابوعلى محمد بن ابى¬بكر همام ملقب به كاتب (258-336 ق) محـدث ايـرانى¬تبار امامى مذهب است. ابن همام يكى از بزرگ ترين محدثان بغداد در زمان خود بوده است؛ چنان¬كه، بزرگان حدیث ضمن بيان عظمت منزلت او و امانت‌داری‌اش در نقل حديث، بر سعة روايت او نيز تأكيد كرده اند. از اوست: رسالة الى ابن همام؛ عنوان الانوار؛ التمحيص. ادامه...

ابوعلى بلعـمى

ابـوعلـی محمد بن محمد تميمى بلعمى معروف به اميرك بلعمى و بلعمى صغير، وزير سهتن از اميران سامانى، در قرن 4 ق و مترجم تاريخ طبرى است. ترجمۀ منسوب به او از نخستين نمونه‌هاى نثر فارسى درى است كه گذشته از قدمت و اصالت، به اعتبار دربرداشتن اخبار مهمی از تاریخ ایران ارزش و اعتبار بسيار دارد. صاحب فرهنگ جهانگيرى دو بيت را به بلعمى نسبت داده است. ادامه...

فضولى بغدادى

محمد بن سليمان بـغـدادى مـتـخـلص بـه فـضـولى نويسنده و شاعر فارسى‌سرا و تركى‌گوى آذری‌تبار عراقی در قرن 10 ق است. عمرش را به فراگيرى علوم عقلى و نقلى گذراند. فضولى افزون بر حديث و تفسير، هندسه و هيئت را نيز به خوبى مى‌دانست. از اوست: ديوان فارسى فضولی؛ ديوان تركى فضولی؛ رنـد و زاهـد؛ رسالۀ حسن و عشق؛ ليلى و مجنون. ادامه...