تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


9 اسفند


ابن سُلَيم

عبدالله بن احمد بن سليم اسوانى مبلغ فاطـمى در قرن 4 ق بود. ابن سليم كتابى با نام اخبار النوبه و المُقُرّة و عَلَوة و البجة و النّيل تأليف كرد كه اصل آن از بين رفته است و فقط بخش هايى از اين كتاب را مِقريزى و ابن اياس در آثار خود آورده اند. كتاب او موضوعات گوناگونى از جمله بيان فـاصله مـیان آبادی‌ها و غذاهاى محلى را در بر مــی‌گـرفته است. ادامه...

ابن محمود شَهرِزورى

شمـس الـدين محمد بن محمود، مـعـروف به شهرزورى حكيم و فيلـسـوف قــرن 6 و 7 ق است. كتـب و رسـايـل او در تـاريخ فلسفه، فلسفة سياسى، حكمت عـملـى، و در تبـيين و استـمـرار بخشـيدن به آرا و مكـتب هـــاى فلسفى سهم مهمى داشت. از آثار اوست: شرحى بر تلويحات شيخ اشراق؛ شرح حكمة الاشراق. ادامه...

محمد عصار تبريزى

خواجه شمس الدين محمد تبريزى متخلص به عَصّار شاعر، عارف و منجم قرن 8 ق است. عرفان و ادبیات عصار، در قياس با ديگر شـيوخ عـرفـان و ادب خـراســان ضعیف‌تر است. در نظم خود از مصادر عربى غريبى استفاده كرده و به نظر مى‌رسد كه در تنگناى قافيه به افراط در عربى‌گرايى رو آورده است. از اوست: منظومۀ مهر و مشترى. ادامه...