تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


5 اسفند


امـامى هروى

رضـى الـديـن عـبـدالله بـن محمد متخلص به امامى هروى اديب و شـاعـر قـرن 7 ق اســت. به سبب اعتقاد به مذهب شيعه و علاقه اش به مدح خاندان رسالت تخلص امامى را برگزيد و به‌علت متولد شدنش در هرات به امامى هروى مشهور شد. از برخى سروده هاى امامى برمى آيد كـه مـنـصـب قضا داشته است. از اوست: ديوان امامى. ادامه...

جهان خاتون

جهان ملك خاتون متخلص به جهان شاعر قرن 8 ق است. دختر جلال الدين مسعود شاه بن شرف الدين محمودشاه اينجو بود. مجموع اشعار جهان خاتون بيش از 5500 بـيـت و حـاوى چنـد قصيده، ترجيع بند، مقطعات، غزل، و رباعى است. زبان شعرى او ساده و سليس و روان اسـت، ولـى ظـريـف‌كـارى شاعران نــام‌آور را نــدارد. از آثار اوست: ديوان جهان خاتون. ادامه...

نصيرالدين طوسى

محمد بن محـمـد طـوسـى مـلـقـب به نصيـرالـدين و اسـتاد البشر و عقل حادى عشر (597-672 ق) وزیر فـيلسوف و مـتـكـلم و مـنـجـم و رياضـى‌دان بـزرگ و نـام‌دار شيعى در عصر ایلخانان مغول است. از اوست: اخلاق ناصری؛ معیارالاشعار؛ تحرير اقليدس؛ رساله در احوال خطوط منحنيه؛ كشف القناع عن اسرار شكل القطاع؛ زيج ايلخانى. ادامه...