تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


30 بهمن


ابن تِلْميذ

ابوالحسن هبةالله بن ابى العلاء يا ابى الغنائم معروف به ابــن تـلـمـیــذ پـزشــك، داروشنـاس، اديـب، و شـاعــر مسيحى بغدادى در قرن‌های 5 و 6 ق است. محتواى اشعار او مسـائلـى چـون پـزشـكى عمومى، بهداشت غذايى، سلامت روانى، دوستى، مهمان نوازى، فروتنى و پند و اندرز بوده است. از اوست: اقراباذين؛ الرسالة (المقالة) الامينية. ادامه...

مظفرعلى تُربَتى

مظفرعلى تربتى، ملقب به نقاش شاهی، نگارگر و خوش‌نويس و شاعر ايرانى در نيمة دوم قرن 10 ق است. در شهرهاى تبريز و قزوين از استادانى كسب فيض كرد و در تصويرسازى و چهره پردازى و در ترسيم جانوران استاد شد. از نقاشان نسل دوم مكتب تبريز بود. از اوست: تصوير شكارگاه بهرام گور؛ تصوير ديدار مجنـون و ليلى در هفت اورنگ جامى. ادامه...

مـيرزا عـباس نورى

عـباس خان نـورى صــاحــب‌مــنـصـــب و خـوش‌نــويــس مازندرانی دوران قاجار است. در دوران فتحعلى شاه قاجار (حكومت: 1212-1250ق) به تهـران آمــد و بـه علت حـسن مــحــضـر و ســخــنـــــرانى و هنرمنـدى تـرقى بسيارى كرد و به مقام هاى بالا رسيد و مال فراوان جمع كرد. از اوست: خوش‌نویسی تـــرجـمۀ فــارسى زادالـمـعــاد. ادامه...