تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


29 بهمن


بِشْرِ حافى

ابونصر بِشْر بن حارث ملقب به حافى زاهد و صوفى مشهور قرن 2 ق است. در ابتدا نخ ريسى مى كرد، اما با تذكر ابـواسحاق مَغازلى كارش را رها كرد و به زهد پرداخت. علت پـابرهنگى او را احترام به بساط حق یعنی زمين دانسته اند. از اصول و فروع دين كاملا آگــاه بـود و احــاديث بســيــارى مى دانست. منسوب به اوست: الزهد. ادامه...

آقاحسيـن خـوانسارى

آقا‌حسين خوانـسارى بـن جـمـال الـدين معـروف به محـقق خـوانسارى (1016-1099 ق) دانـشـمند و فقيه و حـكـيم بـزرگ شـيـعى ايرانى در عهد شاه عباس دوم و شاه سـليمان اول صفوى است. از اوسـت: حـاشيه على ذخيرة المـعـاد؛ رسـالـه اى در خمس؛ عقائدالنساء؛ المائدة السماوية؛ الجبر و الاختيار؛ رسالة الجذر الاصم. ادامه...

عبدالله عبدى نيشابورى

عبدالله عـبدى معـروف به عبدى، شاهی و عبدى قلندر شاعر و خوش‌نويس معروف دربار شاه طهماسب و شــاه اسـمـاعـيـل صفــوى اســت. هــنـرمندى درويــش مسـلـك بــود و اميرعليـشير نوايى او را عـبدىِ قَلَنـدر نـامـيـده اسـت. از آثـار اوست: خوش‌نویسی يك نسخه حـالـنـامة عـارفــى. ادامه...