تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


28 بهمن


محمد بن عبدالباقى

محمد بن عـبـدالـباقى (442-535 ق) رياضی‌دان و فقيه حنبلى است. در جوانى به بغداد رفت و در منطق و حساب و هيئت و ديگر شاخه هاى علوم اوايل و همچنين فقه تبحر يافت و در منطق و حساب و فقه به مراتب بالايى رسيد. از آثار اوست: شرح المقالة العاشرة من كتاب اقليدس؛ جداول الجيب المحلول دقيقةً دقيقةً. ادامه...

سـمـعـانـى مــروَزى

ابـوسـعد عبـدالكـريم بـن محـمد تـميمى خـراسانى مـلـقب به تاج الاسلام و قوام الدين و ابوسعد مفسر شافعى، فقيه، محدث، مورخ و از علماى انـساب در قــرن 6 ق اســـت. از اوست: لب اللباب؛ معجم البلدان؛ ذيل تاريخ بغداد؛ تاريخ مرو؛ طراز الذهب؛ الاسفار عن الاسفار؛ الاملاء والاسـتملاء؛ الــدعـوات النـبويه؛ التحـبير؛ فـضائـل الشام. ادامه...

بدرالدين محمد قَلانِسى

بدرالـدين مـحمد بن بهرام قلانسى طبيب و مؤلف اواخر قرن 6 ق است. قلانسى در پزشكى بسيار مـاهـر و چـيره‌دسـت بود و در معالجۀ بيمارى‌ها و درمان آن‌ها كوشـش بسيارى كرد. كتاب او، اقراباذين، در داروسازى و طرز تركيب و سـاخـت داروهــا از كامل‌ترين كتاب‌هايى است كه تا آن زمان نوشته شده است. ادامه...