تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


21 بهمن


ابن هَبَل

ابوالحسن مُهذب‌الدين على بن احـمد بغـدادى (515-610 ق) پزشك، حكيم و اديب بغدادی است. ابن هَبَل در بغداد به آمـوخـتـن حديث و ادب و طـب مشغول شد و در پزشكى مهـارت يافت. معاصرانش او را به نـيـكوكـارى و هـوشـيـارى سـتـوده‌انـد. اشـعـارى نيـز سـروده اسـت. از آثـار اوست: المـخـتار؛ الآراء و الـمشاورات ادامه...

حسين صدر اصفهانى

حاج محمدحسين خان صدر ملقب به امين الدوله و نظام الدوله دولت‌مرد اصفهانی قرن 13 ق است. حاج محمدحسين خان ثروتمندترین شخص در اصفهان و شايد در ايـران بـود. در سال 1221ق وزیر مـاليه شد و پس از چندی به مقام صدارت رسيد. مردى نـيـكــوكـــار بـود و بـنـاهاي عـام‌الـمـنفـعۀ بسیاری بنا كرد. ادامه...

ابن على كاتبى قزوينى

علـى بـن عـمر بن على شافعى ملقـب به نجم الدين و مكنى به ابوالحسن و ابوالمعالى، از علما و حـكماى منـطـق و فـلسفه و متبـحر در آلات رصدى در قرن 7 ق اسـت. در قــزويــن و مراغه به تدريس مشغول بود. از آثــار اوسـت: رسـالـۀ شمسيه؛ منطـق الـعـين؛ جـامع الـدقائق؛ مطارحات منطقيه؛ حكمة العـين. ادامه...