تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


20 بهمن


محمد بن عمر بَحرَق

جمال‌الدين محمد بن عمر حِمْيَرى حَضْرمى شافعى مـعروف به بَحرَق (869-930 ق) عـالم، فقيه، و صوفى عرب اسـت. از آثــار اوســت: تـحــفـة الاحـبـاب و طـرفــة الاصحاب؛ حلية البَنات و البِنَين و زيـنة الـدنيـا و الـدين؛ النبذة المحررة للدعوى المحررة؛ شرح الكـافية؛ فـتـح الـرؤف؛ مُـتعـَة الاسـمـاع بـاحـكـام الـسـماع. ادامه...

ابن محمد بيرجندى

نظـامالدين عـبدالعلى بن محمد بيرجندى رياضى دان و منجم قرن هاى 8 و 9 ق است. او را جامع علوم معـقول و منقول می‌دانستند. از مـحضر استادان بزرگى از جمله خواجه غياث الدين كاشانى بهره برد و از آن‌ها بسيار آموخت. از آثـار اوسـت: ابـعـاد و اجـرام؛ اسـطـرلاب؛ بـيـست بـاب در مـعرفت تـقـويم؛ الـمـخـتصر ادامه...

ميرزامطلّب مستشـار

ميرزا مـطلب مستشار ملقب به مطلب خـان و مـستـشـارپسـت خـانه (1245-1321 ق) نــقــاش و قلمدان ساز دوران ناصرى است. جـزو 42 شـاگـردى بود كه در سـال 1275 ق بـراى تـكـمـيل فـن نـقـاشى بـه فـرانسه اعزام شـدنـد. اما پس از بازگشت او بـه ايــران، از هـنـرش چـندان اسـتـفـاده نـشــد. ادامه...