تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


19 بهمن


ابو احـمد عسكرى

حسن بن عبـدالله بـن سعـيد معروف به ابواحمد عسكرى (293–382 ق) لغت شناس و اديب و محدث ايرانى است. از راويـان خـطبة شِقشِقيه بود و رواياتى ديگر نيز از حضرت عـلى نـقل كرده است. به همین دلیل برخى او را شيعه مى دانند. از آثـار اوسـت: تـصـحـيـفات المـحـدثين؛ رسالة التفضيل بين بـلاغـتـى الـعـرب و الـعـجـم. ادامه...

جعفر تبريزى بايسنغرى

مولانا جعفر بن على تبريزى بايسنغرى خوش‌نويس و نستعليق نويس مشهور ايـرانى در قـرن 9 ق اسـت. زيرنظـر شـاهرخ تيمورى خوش‌نویسی را آموخت. سپس، مورد حمايت و تشـويق بـايـسـنغر ميـرزا قـرار گـرفت؛ چـنان‌كه بـه بايسنغرى معـروف شـد. از آثــار اوست: خـوش‌نویسی نسخه اى به خط نستعليق از شاهنامه‌ی فردوسى. ادامه...

ابواِسحاق كـوبُنانى

ابواسحاق كوبنانى يزدى رياضى دان، ستاره‌شناس، و اديـب ايرانـى قرن 9 ق است. به ادب فـارسى و عربى تسلط داشت و اشعارى نيز سرود. هيچ يك از آثار كـوبنانى تاكنون چاپ نشده‌اند. از آثـار اوسـت: حـاشـية شرح الـملخص؛ حـل مـسألة الاقبال والادبار؛ رسـالۀ تألـيـفيه؛ رسالۀ تضـعـيـفيه؛ شرح زيج ايلخانى؛ شـرح سـى فـصـل طـوســى. ادامه...