تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


17 بهمن


احمد بن ابى الحَوارى

ابوالحسن احمـد بن ابى الحوارى (164-246 ق) عـارف مـشهور اهل شام است. اصل او را از كـوفه دانـستـه اند، اما در دمشق زيسته است. احمدبن ابـى الحوارى در تصوف از مريدان ابوسليمــان دارانــى بـود. 30 سال به كسب علم پرداخت و سپس كتاب هاى خـويش را در آب ريخت. از مشايخ بزرگ شام بود و جنيد او را ريحانة شام خوانده است. ادامه...

صـاغـانى

ابـوحامد احمد بن محـمد صاغانى منجم و رياضى‌دان قـرن 4 ق است. در سبزوار به دنيا آمد و در هـرات زيست. از اوست: كـتاب فـى كـيفية تسطيح الكره علـى سطح الاسطرلاب يا كتاب فى تسطيح التام؛ رسالة فى عمل ضلع المسبع المتساوى الاضلاع؛ رسـالة فـى الـساعـات المعموله علـى صـفـائح اسطرلاب؛ مقاله فـى الابـعـاد والاجـــرام ادامه...

ابوالحسين نورى

شيخ ابوالحسين احمد بن محمد نورى (بغوى)، ملقب به صاحب الوفا، اميرالقلوب، عـارفِ عاشـق و قـمرالصـوفيه عارف و صوفى مشهور خراسان در قرن 3 ق است. نورى بسيار به ريـاضت نفس مى‌پرداخت و از نـظر او تصوف يك‌سو نهادن همـۀ لذات بود. فقير راستين را كـسى مـى‌دانـسـت كـه فـقـط بـه خـدا تـوكـل كـنـد. ادامه...