تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


16 بهمن


صلاح بن مبارك بُخارى

صَلاح بـن مـبارك صوفى پيرو طريقة نقشبنديه در قرن هاى 7 و 8 ق اسـت. کـتابی که او پس از درگـذشت خواجه بهاءالدين و احـتمالاً در فـاصـلـة 791 تا 793 ق تأليف كـرده از كـهـن‌ترين و مهم ترين آثار در اصول طريقة نـقشـبنديـه و شـرح زنـدگى و مقامات بهاءالدين نقشبند است. از آثار اوست: انـيـس الـطالبين ادامه...

شمس مغربى

شمس‌الدين محـمد عـزالـديـن بـن عــادل تـبريزى مـعروف به مـحمد شيرين و ملقب به شـمس الدين عـارف و شاعر قـرن 8 و اوايل قرن 9 ق است. مـغـربـى مـريـد شيخ اسماعيل سـمـنـانـى و هـم عـصـر كمال خجندى و شاهرخ تيموری بود. از آثـار اوسـت: ديـوان اشـعار؛ اسـرار فـاتـحه؛ جام جهان‌نما؛ دررالـفـريـد؛ نزهة الـساسـانـيه. ادامه...

شهاب الدين قَلْقَشَندى

ابوالعباس احمد بن على قَلْقَشَنْدى (756-821 ق) مـورخ و اديـب نامى مصرى است. به هوشيارى و قدرت حافظه مشهور بـود. بسيارى از علوم متداول زمان خود را آموخت. علوم شـرعى و فقـه شافعى را در الأزهر فراگرفت. از اوست: صبح الأعشى؛ ضـوء الـصـبـح المسفر و جَنى الـروح الـمثـمر؛ نـهـاية الارب؛ قلائد الـجمان؛ غـيوث الهوامع ادامه...