تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


15 بهمن


ابن طِقطَقى

ابوجعفر محمد بن تـاج الـدين على معروف به ابن طـقطقى (660-709 ق) عالم، اديب، مورخ، نويسنده و نقيب سادات عـلوى عـراق است. در 680 ق، رياست علـويان كوفه، نجف، كربلا و بغـداد را بـه دست آورد. ابن طقـطقى بـا ايران و فرهنگ و ادب فـارسى آشـنا بود و به آن دلبستگى داشت. از اوست: الفخری یا الآداب السلطانیـه؛ مـنيـة الفـضلاء؛ الغايات. ادامه...

منصور شيرازى

منصور بن محمد شيرازى پزشك مشهور و شاعر دوران تيمورى است. از پزشكان سرشناس عصر خود بود و آثار باارزشى به زبان فارسى در طب برجـاى گـذاشت. با این وجود، از زنـدگـى او آگـاهی چندانى در دست نيست. از اوست: تشريح الابـدان؛ كفاية مجاهديه یا كفاية منـصورى کـه منصور برخى اشعار خــود را در آن آورده اســت. ادامه...

عبدالنبى

ميرزا عبدالنبى بن حاجى محمدامين تبريزى خوش‌نويس مشهـور عـصـر نـاصرى است. مـيرزاعـبدالـنـبى خط نستعليق را بـه شـيـوۀ ميـرعماد، مليح و لـطيف و محكم، مى‌نوشت و در شـكسته‌نويسى نيز ماهر بود. زنـدگى مـرفـهی داشـت و بـا شـاهزادگان و امرا هم‌نشين بود و بـيـشـتر زمـان خــود را بــا آن‌هـا مـى گـذرانــد. ادامه...