تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


14 بهمن


ابوالفضـل خُتَّـلى

محمـد بن حـسن عارف و زاهد ايرانى در قـرن¬هاى 4 و 5 ق است. ابوالفضل مدت 60 سال در كوه لكام، نزديك حلـب، زهـد و گوشه¬نشينى اختيار كـرد و مـدت 56 سال با يك جامه به ¬سـر بـرد. به آداب ظاهرى طريقـت توجه نداشت. از او سخنانى دربـارة قـبـض و بسط، انس و هـيـبـت و ديـگر مـوضـوعات عـرفـانى بـر جـاى مانده است. ادامه...

سَـتى النـساء بيگم

ستى النساء بيگم ملقب به صدرالنساء (1010-1056 ق) شـاعر و اديب و پزشك ايرانى است. در روزگار شـاه جـهان او را به آموزش علوم متعدد به همسر شاه¬جهان، ممتاز محل، و دختـرش، جهـان آرابيگم، گماردند. از سـتى النساء اثر منظومى در دست نيست، ولى شـعرها و ياد او در ذهن هـمشهرى هـايش به جا مانده است. مـنسـوب به اوسـت: طالب طالب. ادامه...

قـاضـى ميـبدى يزدى

قاضى ميـرحـسين ¬بن معين‌-الدين على ميبدى يزدى ملقب به كمال‌الدين و متخلص به منطقى عالم و قاضى و متـكلم قـرن‌هاى 9 و 10 ق اسـت. قاضـى ميبدى از علماى اهل تسنن و پيـرو مذهـب شـافعى بود. از آثـار اوسـت: شـرح الــهـداية؛ مرضـى الرضى؛ شرح الشمسية؛ شـرح حكمة العين؛ شرح آداب البـحـث؛ شـرح حـورانــيــة. ادامه...