تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


11 بهمن


اَبوالْمـؤَيَّد بَلْـخـى

ابـوالمؤيد بلـخى شاعر و نويسندة قرن¬ 4 ق و از نخستين تدوين‌كنندگان شاهنامه اسـت. از شعرا و مورخان و فاضـلان مشـهـور روزگار خود بــود و بــا دربـار سامانيان در ارتباط بود و گاه به مدح امراى اين خاندان می‌پرداخت. از آثار اوسـت: عـجــايـب الـبلــدان؛ شاهـنامه؛ يـوسـف و زلـيخــا. ديوانی هم داشته است. ادامه...

آقا ميـرك اصفهانى

سيدجلال‌الدين ميرك حسينى اصفهانى معروف به آقاميرك اصفهانى نقاش، خطاط، مذّهِب، و از هنرمندان برجستة مكـتب تـبريز در قرن 10 ق است. آقاميرك در تبريز، در دربار شاه طهماسب اول صفوى، مقام والايى داشت و مـدتى سرپرستى كتاب‌خانه و كارگاه هنرى دربار را برعهده داشت از اوست: تابلوی گوش‌دادن خـسـرو بـه قـصه سـاختن شيرين. ادامه...

ابـوتـراب نَخْشَبى

عسكر بن حُصَين شيخ صوفيۀ خراسان در قـرن 3 ق است. وى اهل نخشب و عالمى زاهـد و مـتوكل بود و به جوانمردى شهرت داشت. در سفرهايش زاد و توشه‌اى همراه نمـى‌برد و با تـوكل ادامۀ مسير مـى‌داد. از مـحضر شقيق بلخى و حـاتم اصـمّ و ابوحاتم عطّار بهـره برد. هيـچ‌يـك از آثـار او در دسـت نـيـسـت. ادامه...