تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


8 بهمن


ابـن مَـردويـه

ابـوبـكر احمد بن مـوسى معروف به بن مردويه (323-410 ق) مـحدث بزرگ ايرانى است. او را در روايـت حـديث از حافظان بـزرگ شـمرده و او را ملك‌الحُفّاظ و طـرازالـمـحـدثـيـن نـامـيده اند. در اصـفـهـان بـزرگ شـد. سپس، بـراى فراگيرى حديث به شهرهاى بـصـره، كـوفـه، بـغـداد، و اهـواز رفت. از آثار اوست: تاريخ اصبهان؛ تـفـسـيـر القرآن؛ مناقب على (ع). ادامه...

شـيـخ عـبـاسـى

مـلـقب به عباسى نـقاش قرن 11 ق اسـت. از نـخـستيـن نقاشانى بود كه در تـلـفـيـق سـنـت‌هــاى ايرانى و اروپـايـى بـه شيوه اى نو تلاش كـرد و در كنار اين روش گاه به ايـرانىسازى نقاشى توجه داشت. از آثار اوست: تصوير شاهزاده اى هنـدى؛ تصوير جمعى از جوانان و شـاهزادگان از يك بزم؛ تصوير شـاه عـبـاس دوم و سـَفـير هند. ادامه...

مـلاعـلـى قوشچى

علاءالـدين على بن محمد سمرقندى معروف بـه مـلاعـلـى قـوشچى و فاضل قـوشچى رياضىدان و منجم قرن 9 ق اسـت. از نخسـتين اسـتادان الـغ بـيك و راهنماى او در طرح رصدخانۀ سمرقند بود و مدير آن رصـدخانه بود. در تأليف زيج الـغ بيـكى شركت جست. از آثار اوســـت: رسـالـة مـحـمـديـه؛ مـيـزان الحـسـاب؛ كتاب هيئت. ادامه...