تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


6 بهمن


صفى الدين اُرْمــَوى

صــفــى الــديــن عـبـدالـمؤمن بن يـوسـف ارمــوى مــوســيـقـى دان خـطاط و اديــب (613–693 ق) اســـت. صــفــى الــديــن كــاتب كتابخـانـة مسـتعصم بود. اما به‌سبب افراط در خـوش گـذرانـى بـدهکار شد و سال‌های آخر عمر را در زندان گـذرانـد. از آثــار اوسـت: رسـالــة الايــقــاع؛ رسـالـه فــى عــلـــوم الـعـروض و الـقـوافـى والبدايع ادامه...

مـيـرحسيـن سهوى

مـولانــا كـمـال الـديـــن مـيــرحسـين سهوى خـوش‌نـويـس و شــاعـر ايــرانـى در قـرن 10 و 11 ق اســت. نـستـعـليـق را نـزد مــلا محـمـدحسين تبريزى، استاد مـيرعـماد، تـعـلـيـم گرفت، ولى بيشتر بـه شـيــوة مـيرعــلــى هـروى متمايل بـود. هـردو خـط جـلـى و خـفى را خوش مى نوشت. از اوست: خـوشنـویسـی يك نسخه از ديوان هـلالـى و قـطـعــه¬اى از يك مـرقـع. ادامه...

نصر بن احمدسامانى

ابـوالـحسـن نصربن احمد معروف بـه نـصـر دوم و امير سعيد سومين امـير دودمـان سـامـاني در قـرن 3 و 4 ق اسـت. نـصر قدرت خاندان سـامـانـی را بـه درجۀ اعلاى خود رسـاند؛ او را مـقـتدرترين امير اين خــانــدان دانـســـته‌ و او را بــه خردمندى و دادگـرى و بـردبـارى ستـوده اند. رودكـى، شاعـر پرآوازۀ ايـرانـى، مـعـاصـر و مداح او بود. ادامه...