تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


5 بهمن


ابن عربشاه

شهاب الدين ابوالعباس احـمد بـن مـحـمـد حنفى دمشقى معـروف بـه ابـن عـربـشـاه (791 – 854 ق) مـورخ، اديـب، لغوى و قـاضـى اسـت. ابن عربشاه نويسنده¬اى تـوانـا و اديـبـى پـرمـايـه بـود و از عـلـوم قـرآنـى، فقه و حديث آگـاة كافى داشت. از آثار اوست: عــجايــب الـمـقــدور؛ فـاكـهـة الـخـلـفـا و مـفاكهة الظرفا؛ ترجمه مـرزبان نامه؛ جلوة الامداح الجمالية. ادامه...

شـرف جـهان قـزويـنـى

مـيـرزا شـرف الـديـن سـيـفـى حسـنـى قـزويـنـی مـشـهور به شرف جهان (912-968 ق) شـاعـر و دانـشمند ايـرانـى در عـهـد صـفـوى است. آثـار او بـه سبب اشتمال بر انديشه هـاى حكيمانه و داشتن بيان فصيح درخور توجه است. سعى داشت تـا انـديـشه هاى باريك و لطيف را با زبانى ساده و روشن بيان كند. از اوسـت: ديوان شرف‌جهان قزوینی. ادامه...

مـحـمدى هروى

محمدى هروى نقـاش و نـگـارگر مبتكر نيمۀ دوم قـرن 10 ق اسـت. محمدى هروى در تـبريز مكتب تازه اى بنا نهاد كه تلـفيـقـى اسـتـادانـه از مــكـتـب تـبـريز و هرات بود. مشاهدۀ عينى و ثـبت حالت ها و سكنات واقعى، انـتخاب موضوع هاى مربوط به كار و زنـدگـى آدم‌هاى عادى، و تأكيد بـر طـراحـى خـطى از مشخصات متـمـايـزكـنـنـدۀ كار هروى است ادامه...