تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


2 بهمن


ابـومـسلـم خراسانى

ابومسلم عبـدالـرحمـان بـن مسلم خراسانى مـعـروف به امين آل محمد سردار پرآوازة ايرانى در قرن 2 ق است که دولت بنى اميه را سرنگون كرد و دولـت بنى عباس را روى كار آورد. ابـومسـلم و يارانش لباس سياه بر تن كردند و از این رو، سیاه‌جامگان خوانده می‌شدند. قدرت روزافزون ابـومسـلـم مـوجـب شد عباسیان، خـود، ابـومسلم را از میان بردارند. ادامه...

احمد بن نصـرالله تَتَوى

احمد بـن نـصـرالله فاروقى تتوى سندى معروف به قاضى احمد یا ملا احمد تتوى تـاريـخ نـويـس عـصـر تـيـموريان هـند است که به فرمان اکبرشاه به قتـل رسید. سبك نگارش او شيوا و روان و نثر او خالى از هرگونه تكلف اسـت. از آثـار اوسـت: تـاريخ الفى؛ احسـن الـقصـص و دافـع الغصص؛ خـلاصةالحـيـات؛ رســالــه اى در تحقـيق ترياق؛ رساله¬اى در اخلاق. ادامه...

ابن هوازن قُشِيْرى

ابـوالـقاسـم عبـدالكريم بن هوازن (376-465ق) عـالم نام‌دار عرب‌تبار خراسـانـی اسـت. قـشيـرى حدود 30 سـال از عـمـر خـود را صرف تحقيق و آموزش حديث كرد و به درجـه اى رسيد كه رياست مجلس حـديـث در مـسجد مطرز نيشابور را بــه او واگـذار كـردنـد. از آثـار اوسـت: الرسالة؛ لطايف الاشارات؛ كتـاب الـمعراج؛ الرسائل القشيريه ادامه...