تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


1 بهمن


ابن عِنَبه

سيدجمال الدين احمد بن عـلى بن حسين حسنى حسينى معروف به ابن‌عنبه مورخ و نسب شناس شيـعى قرن هاى 8 و 9 ق است. به اصـفهان، هـرات، سـمـرقند، مكه و مذار (در دشت ميشان) سفر كـرد و از نسب شناسان بسيارى بهـره گـرفـت. از آثـار اوسـت: الطالب؛ الفـصول الفـخرية؛ بحر الانـساب؛ معـهـد المخطوطات الـعـربـيـة؛ التـحفة الـجمالـيـة ادامه...

محمدقاسم تبريزى

محمدقاسم تبـريزى تصويرگر و چهره¬پرداز ايـرانى قـرن هــاى 10 و 11 ق اســت. مـوضـوع نــقاشى هاى محـمدقاسم عمدتاً مجالس بزم و زيبــارويــان و دلــدادگــان بلنـدقامـت و تاريخ آثارش بين سـالهاى 989-1032 ق است. از آثـار اوسـت: تـصـوير جوان زيبـارويى كه عـريضه اش را به شـاه عـباس عـرضـه مـىكـند. ادامه...

ميرزامهندس تبريزى

مـيـرزا رضا يا ميرزا محمدرضا مـهنـدس تبريزى (1203-1299ق) مـهندس، مترجم و مؤلف شهیر و از نخستين دانشجويان ايرانى اعـزامى به اروپاست. در یک گـروه پـنـج نفـرى در 1230ق براى تحصيل در رشتۀ مهندسى به انـگلستان اعـزام شد. از آثار اوسـت: صـواعق النظام؛ ترجمۀ كـتاب تاريخ نـاپلئون بـناپارت ادامه...