تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

معرفی


مقدمه:
 کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از ابتدای تاسیس تا کنون در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری اهداف و برنامه هایی تدوین و براي تحقق این اهداف گامهای متعددی برداشته است.
بلافاصله پس از ابلاغ مصوبه،  برنامه های كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت كميته به شرح زير تدوين شد :
 
الف ـ برنامه‌هاي كوتاه مدت:
1-     براي كتابهاي دوره هاي آموزشي دبستان، در هر درس، متناسب با محتواي آن، يك تا دو عنوان درسي مربوط به فرهنگ و تمدن اسلام و ايران گنجانده شود. اين مطالب با عينيت و مصداق بوده و به شكل داستان ارائه خواهد شد.
2-     براي دوره‌هاي راهنمايي و دبيرستان در هر كتاب، عنواني مقدمه مانند، تحت نام فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در چند صفحه متناسب با موضوع درس تهيه و ابتداي كتاب درج خواهد شد.
3-     در كتب مختلف، حداقل يك موضوع مربوط به دانشمندي مسلمان و يا ايراني و مطالب عرضه شده توسط آن دانشمند درج خواهد شد.
4-     در وزارتخانه هاي آموزشي و دانشگاه آزاد اسلامی، يك گروه تحت عنوان گروه فرهنگ و تمدن اسلام و ايران تشكيل شود.

ب ـ برنامه‌هاي ميان مدت:
1-    تأليف كتب اختصاصي مربوط به تاريخ علم و تمدن و فرهنگ اسلام و ايران براي هر رشته خاص.
2- راه‌اندازي رشته‌هاي تخصصي در دانشگاههاي كشور در مقطع فوق ليسانس و دكترا (در رابطه با فرهنگ و تمدن اسلام و ايران)
3-    تربيت مدرسان برای تدريس مطالب فرهنگ و تمدن
4- تهية مطالب مربوط به آراء و نظرات دانشمندان اسلام و ايران، منسجم و مرتبط با مطالب درسي كه در دوره‌هاي دبيرستان و دانشگاه تدريس مي‌شود.
5- تهيه يك مقدمه چندصفحه‌اي براي دروس دانشگاهي كه در برگيرندة توضيحات و معرفي اقدامات و اهداف طراحي‌هاي جديد با ذكر مصاديق باشد.
  
ج ـ برنامه‌هاي بلند مدت:
1- تهيه مطالب و نوآوريهاي دانشمندان مسلمان و ايراني در رشته‌هاي مختلف علوم براي رشته‌هاي دانشگاهي (بصورت كتاب، رساله و مقاله)
2-    انجام طرحهاي تحقيقاتي در زمينه علم و فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
3-    ارائه تحليل‌هاي علمي مبتني بر آراء دانشمندان سلف
4-    استفاده كاربردي از آراء و نظرات دانشمندان اسلام و ايران
5-    تبيين نقش دانشمندان اسلام و ايران در ساختار و پيشرفت علم در جهان
6-    تشكيل چندين شاخة كار گروهي تخصصي به منظور تحقق اهداف فوق