تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

اعضاء كميته


 دکتر ولايتي، دکتر کي نژاد، دکتر شمس اردکاني، دکتر محققي، دکتر حسينچي، دکتر خالقي، دکتر کبگانيان، دکتر خرمشاد، دکتر علي احمدي، دکتر موسوي موحدي، آقاي اشعري، دکتر خسروي، دکتر پرويز، دکتر رحيمي، دکتر پورحسين، دکتر بلخاري، دکتر ايراني، دکتر ترابي، مهندس نويد، مهندس زرافشان، دکتر حاجي حسيني ودکتر خسروبيگي.